Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch thực tập lớp K23TH3, K10CH1"

Để tạo điều kiện bố trí thời khóa biểu lớp VHTBA 110kV thuộc Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập của lớp K23TH3, K10CH1 như sau:

Lớp

Môn học

Lịch theo TKB đã ban hành

Lịch hiệu chỉnh

K23TH3

TT rơle

02/11-06/11 (Cô Diệu)

02/11-06/11 (Thầy Tín)

K10CH1

TT trạm biến áp

23/11-27/11

30/11-04/12

Đề nghị các Khoa giáo viên và học sinh lớp K23TH3, K10CH1 triển khai thực hiện.