Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v thay đổi thời khóa biểu"


Nhà trường thông báo thời khóa biểu ngày 20/11/2015 được học vào ngày 14/11/2015 để ngày 20/11/2015 sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.


Đề nghị các Khoa giáo viên và HSSV toàn trường triển khai thực hiện.