Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch học lớp VHTBA 110kV Hoa Sen"

Căn cứ đề nghị của Khoa Bồi dưỡng nâng cao về việc thay đổi tiến độ lớp VHTBA 110kV thuộc Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An đã được Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học như sau:

Môn học

Lịch theo TKB đã ban hành

Lịch hiệu chỉnh

TT trạm biến áp

23/11-27/11

07/12-11/12

TT VH HTĐ

30/11-04/12

14/12-18/12

KT kết thúc khóa học

07h00 ngày 05/12/2015

07h00 ngày 25/12/2015

Đề nghị các Khoa giáo viên và học viên lớp VHTBA 110kV Hoa Sen triển khai thực hiện.