Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


download:MAU DON THI LAI TOT NGHIEP.docx

                    GIAY XAC NHAN KO VI PHAM PHAP LUAT.docx

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký thi tốt nghiệp lần 2 đối với các HSSV các khóa K22T, K9C

Phòng Đào tạo thông báo các HSSV các khóa K22T, K9C chưa dự thi tốt nghiệp hoặc thi không đạt tốt nghiệp các nội dung sau:

HSSV kiểm tra kết quả học tập của mình, nếu môn nào đã học xong nhưng chưa có điểm thì HSSV liên hệ giáo viên bộ môn để cập nhật điểm kịp thời.

HSSV nộp đơn đăng ký và làm thủ tục thi tốt nghiệp lần 2 tại phòng Đào tạo và phòng Tài chính-Kế toán trước ngày 31/12/2015.

Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp bao gồm:

         - Đơn xin dự thi tốt nghiệp

         - Giấy đề nghị chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận trong thời gian sống và sinh hoạt tại địa phương là người công dân tốt, không vi phạm pháp luật (thời gian xác nhận đến trước ngày 31/12/2015)

          - Lệ phí thi tốt nghiệp

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 các khóa K22T, K9C dự kiến tổ chức vào giữa tháng 1/2016.

Đề nghị HSSV theo dõi thông tin trên web của trường biết chi tiết để thực hiện./.