Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC

LỚP VHTBA 110kV – CÔNG TY TNHH MTV HOA SEN NGHỆ AN

Căn cứ quyết định số 1238/QĐ-CĐMT ngày 10/12/2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Thành lập Hội đồng kiểm tra kết thúc khoá học lớp VHTBA 110kV - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An;

Nay Hội đồng lập kế hoạch kiểm tra kết thúc khoá học như sau:

I. Kiểm tra kết thúc khoá học:

1. Thời gian:

07 giờ 00 ngày 25/12/2015: Kiểm tra phần Lý thuyết

14 giờ 00 ngày 25/12/2015: Kiểm tra phần Thực hành

2. Địa điểm: Phòng 404G2, Trạm biến áp của Trường.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi, chấm kiểm tra kết thúc khoá học

II. Thi phần thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 26/01/2016

2. Địa điểm: Tại trạm biến áp 110kV Hoàng Mai-Chi nhánh Lưới điện Cao thế Nam Thanh-Bắc Nghệ; Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc.

3. Tổ chức thực hiện: K3 phân công giáo viên coi thi.

III. Bế giảng khoá học:

1. Thời gian: 11 giờ 00 ngày 26/01/2016

2. Địa điểm: Tại trạm biến áp 110kV Hoàng Mai-Chi nhánh Lưới điện Cao thế Nam Thanh-Bắc Nghệ; Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc.

3. Tổ chức thực hiện:

- P1 chuẩn bị panô bế giảng gửi P2, bố trí xe đưa giáo viên đi coi thi, tổ chức bế giảng (4 người). Giáo viên có mặt tại Tại trạm biến áp 110kV Hoàng Mai-Chi nhánh Lưới điện Cao thế Nam Thanh-Bắc Nghệ; Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc lúc 07h00 ngày 26/01/2016.

- P2 chuẩn bị báo cáo tổng kết khóa học, tổ chức Lễ bế giảng.

- P3 liên hệ học viên chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ bế giảng báo P2.

- K6 liên hệ khách mời dự bế giảng, địa điểm tổ chức bế giảng.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra kết thúc khoá học lớp VHTBA 110kV - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.