Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH

"Về việc triển khai thực tập tốt nghiệp

lớp VHTBA 110kV - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An "

Căn cứ kế hoạch số 937/KH-CĐMT ngày 21/9/2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc đào tạo lớp VHTBA 110kV - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An; nay Nhà trường lập kế hoạch triển khai thực tập tốt nghiệp cho khoá học như sau:

1. Thời gian thực tập:

Từ ngày 28/12/2015 đến 23/01/2016.

2. Địa điểm thực tập:

Tại trạm biến áp 110kV Hoàng Mai-Chi nhánh Lưới điện Cao thế Nam Thanh-Bắc Nghệ; Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc.

3. Giảng viên bàn giao, theo dõi quản lý học sinh thực tập:

Thầy Võ Trọng Bảo Tín – Giảng viên khoa Điện

4. Phương tiện đi lại:

Phòng Tổng hợp bố trí xe đưa học viên đi thực tập. Học viên có mặt tại Chi nhánh Lưới điện cao thế Nghệ An lúc 07h00 ngày 28/12/2015.

5. Báo cáo thực tập:

Thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên (có trên Website của Nhà trường: www.cdmt.vn).

Trên đây là kế hoạch thực tập tốt nghiệp của lớp VHTBA 110kV - Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.