Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch thi lần 2 môn Rơle bảo vệ khóa K10CH

Để không ảnh hưởng đến thời gian học chính khóa, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi lần 2 môn Rơle bảo vệ khóa K10CH như sau:

Giờ

Ngày

Thời gian đã ban hành

15h00

28/01/2016

Thời gian điều chỉnh

17h10

28/01/2016

Đề nghị các đơn vị liên quan lưu ý triển khai thực hiện.