Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v học lần 2 các học phần học kỳ I (15-16) của khóa K10C

Trên cơ sở kế hoạch đã được Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt, phòng Đào tạo lập thời khóa biểu học lại chính thức cho khóa K10C, cụ thể như sau:

TT

MÔN HỌC

SL HS nộp HP

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Cảm biến đo lường

12

30

Từ 03/04

đến 23/04/2016

Từ 07h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

P102.G1

Lê Thị Hương Lâm

2.

Lưới điện 2

19

45

Từ 05/03

đến 02/04/2016

Từ 07h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

P103.G1

Lê Thị Nhung

3.

PLC

13

45

Từ 08/03

đến 09/04/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P102.G1

Phạm Xuân Thùy

4.

Cung cấp điện 2

46

45

Từ 05/03

đến 10/04/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

L1: P102.G1

L2: P103.G1

1. Huỳnh Thanh Tịnh

L1: K10CH2-3

2. Trần Ngọc Hải

L2: K10CH4-16, K9CH,K8CH

5.

Tóan A1

08

45

Từ 08/03

đến 09/04/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P103.G1

Lê Thúy An

6.

Bảo vệ rơle

45

60

Từ 07/03

đến 10/04/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6,CN

(3 tiết)

L1: P102.G1

L2: P103.G1

1. Dương Tấn Hưng

L1: K10CH1-5

2. Trần Duy Linh

L2: K10CH6-16, K8CH

7.

Kinh doanh điện năng

05

30

Từ 11/04

đến 21/04/2016

Từ 18h30

thứ 2-7

(3 tiết)

P102.G1

Phạm Ngã