Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download: Ds đăng ký

THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa K11CH"

Ngày 11/01/2016, Phòng Đào tạo đã có thông báo số 68/TB-CĐMT về việc đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa K11CH. Số lượng đăng ký theo chuyên ngành của khóa K11CH như sau:

TT

Tên chuyên ngành

Số lượng sinh viên đăng ký

1.

Chuyên ngành Hệ thống điện

354

2.

Chuyên ngành Tự động hóa

38

3.

Chuyên ngành Điện công nghiệp

99

4.

Chuyên ngành Điện dân dụng

11

Danh sách sinh viên sắp xếp theo chuyên ngành được đăng trên website tinchi.cdmt.vn hoặc cdmt.vn:2014 hoặc cdmt.vn. Phòng Đào tạo đề nghị các sinh viên khóa K11CH kiểm tra danh sách đăng ký, nếu có nguyện vọng thay đổi chuyên ngành học thì liên hệ Phòng Đào tạo từ ngày 09/03/2016 đến ngày 15/03/2016 để được điều chỉnh.

Phòng Đào tạo đề nghị giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập các lớp K11CH nhắc nhở sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung thông báo.