Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K23T cụ thể như sau:

TT

MÔN HỌC

SL HS nộp HP

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1

Bảo vệ rơle

16

30

Từ 29/3

đến 21/4/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P104.G1

Võ Trọng Bảo Tín

2

Lưới

5

45

Từ 26/3

đến 24/4/2016

Từ 07h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

P104.G1

Ngô Văn Hưng

3

PĐNMĐ&TBA

17

60

Từ 27/3

đến 29/4/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6,CN

(3 tiết)

P104.G1

Hoàng Thị Hồng Anh

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.