Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Thông báo tổ chức khoá bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp cấp 4

Trong năm 2015, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ tổ chức khóa bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp cấp 3 cho đối ngũ Giám đốc, Phó giám đốc và tương đương của các đơn vị cấp 3. Được sự giúp đỡ của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Thủy điện Sông Tranh, Nhà trường đã tổ chức 2 khóa bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp cấp 4 theo nội dung công văn số 4048/EVN-TC&NS ngày 14/10/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý của EVN.

Trong năm 2016, Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng tổ chức các khóa bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp cấp 4 cho các đơn vị có nhu cầu, thời gian dự kiến như sau:

- Thời gian khóa học:

+ Lớp 1: từ ngày 09/5 đến ngày 21/5/2016

+ Lớp 2: từ ngày 30/5 đến ngày 11/6/2016.

- Nội dung: Chương trình bồi dưỡng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo quyết định số 683/QĐ-EVN ngày 13/10/2014.

Quý đơn vị có nhu cầu đề nghị đăng ký danh sách gởi về Trường trước ngày 15/4/2016 để sắp xếp tổ chức khóa bồi dưỡng (tải mẫu đăng ký).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Văn Lân, Trưởng khoa Bồi dưỡng nâng cao DĐ: 0914 198 678 - Email: lanngvan@gmail.com.