Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Số lớp theo chuyên ngành đào tạo khóa K11CH"

Sau khi triển khai cho sinh viên khóa K11C đăng ký theo chuyên ngành đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo số lớp theo chuyên ngành đào tạo khóa K11CH như sau:

TT

Tên chuyên ngành

Số lượng sinh viên đăng ký

Số lớp

1.

Chuyên ngành Hệ thống điện

356

09

2.

Chuyên ngành Tự động hóa

37

01

3.

Chuyên ngành Điện công nghiệp

99

03

4.

Chuyên ngành Điện dân dụng

10

01

Căn cứ kế hoạch giảng dạy ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử số 440/KH-CĐMT ngày 22/05/2015; Phòng Đào tạo đề nghị các đơn vị trong Nhà trường có kế hoạch chuẩn bị để triển khai giảng dạy theo chuyên ngành đạt hiệu quả.