Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Nội dung và hình thức thi tốt nghiệp khoá K10C

Thực hiện theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung thông báo nội dung và hình thức thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cho sinh viên hệ Cao đẳng chuyên nghiệp khoá K10C như sau:

I. Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh:

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng;

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Các môn khoa học Mác-Lê Nin, TT HCM- 2 ĐVHT

II. Thi tốt nghiệp kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Ngành học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Thiết bị điện - 3 ĐVHT

Bảo vệ rơle - 3 ĐVHT

Cung cấp điện - 2 ĐVHT

Lưới điện - 2 ĐVHT

2. Ngành học Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông:

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Mạch điện tử - 5 ĐVHT

Kỹ thuật chuyển mạch - 3 ĐVHT

Mạng thông tin di động - 2 ĐVHT

3. Ngành học Kế toán:

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - 5 ĐVHT

Kế toán chi phí - 3 ĐVHT

Kế toán quản trị - 2 ĐVHT

4. Ngành học Tài chính-Ngân hàng:

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Phân tích tín dụng và cho vay - 3 ĐVHT

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - 3 ĐVHT

Kế toán ngân hàng - 4 ĐVHT


Ghi chú:

- Các sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

- Phần thi khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tổ chức 1 lần. Nội dung mỗi đề thi bao gồm các môn học của từng ngành theo quy định trên.

- Để thuận lợi cho việc ôn thi tốt nghiệp, đề nghị các Khoa giáo viên cung cấp câu hỏi ôn tập các nội dung thi tốt nghiệp cho sinh viên trước ngày 30/04/2016 (mỗi ĐVHT có tối thiểu 4 câu hỏi).