Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Link: Danh sách sinh viên đăng ký địa điểm thực tập

KẾ HOẠCH

"V/v triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K23T"

Để chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp của khoá K23T đạt kết quả tốt, Nhà trường thông báo cho các học sinh một số nội dung liên quan đến đợt thực tập như sau:

1. Thời gian thực tập: Từ ngày 30/05/2016 đến 22/07/2016

2. Thời gian tập trung:

Học sinh thực tập tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty Điện lực Quảng Nam: 08h00 ngày 16/05/2016

Học sinh thực tập tại các địa điểm khác: 08h00 ngày 30/05/2016

3. Địa điểm tập trung:

- Học sinh thực tập tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng: Tập trung tại 35-Phan Đình Phùng-TP Đà Nẵng.

- Học sinh thực tập tại Công ty Điện lực Quảng Nam: Tập trung tại 05-Trần Hưng đạo-TP Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam.

- Học sinh thực tập tại Công ty lưới điện Cao thế miền Trung: Tập trung tại các Chi nhánh Cao thế các tỉnh (theo danh sách thực tập).

- Học sinh tự liên hệ thực tập: Tập trung tại các địa điểm học sinh đã liên hệ.

4. Trang phục, nội quy:

- Mỗi học sinh chuẩn bị trang phục ở xưởng thực tập của Trường, bảng tên, giấy bút phục vụ cho quá trình thực tập, viết báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật, an toàn lao động tại đơn vị sản xuất.

5. Báo cáo thực tập:

Thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học viên sinh viên (có trên Website của Nhà trường: www.cdmt.vn).

6. Thời gian tập trung về trường:

- 09h00 ngày 25/07/2016, tất cả học sinh có mặt tại Hội trường G1 để nghe phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thực tập tốt nghiệp khoá K23T, đề nghị các đơn vị liên quan và học sinh khóa K23T triển khai thực hiện./.