Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh lịch thi môn Quản lý sửa chữa lưới điện khóa K23TH "


Để đảm bảo số phòng cho khóa K10C thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo thông báo lịch thi môn Quản lý sửa chữa lưới điện khóa K23TH thi vào lúc 17h15 ngày 07/05/2016 chuyển sang thi vào lúc 15h00 ngày 07/05/2016 tại giảng đường G2.

Đề nghị các đơn vị liên quan và học sinh khóa K23TH lưu ý triển khai thực hiện.