Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại, học cải thiện các học phần học kỳ I (2015-2016)

Khóa K11C, K12C

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, học cải thiện; phòng Đào tạo lập lịch học lại, học cải thiện các học phần thiếu điểm trong học kỳ I (2015-2016) cho các HSSV khóa K11C, K12C cụ thể như sau:

I. KHÓA K11C:

TT

MÔN HỌC

Số lượng HSSV đăng ký/HSSV cần học

Số TC

theo chương trình

Số tiết lên lớp

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tiếng Anh 2

17/141

3

22

Từ 23/4

đến 28/5/2016

Sáng từ 07h00

thứ 7

(4 tiết)

Lại Thị Ngọc Trang

2.

Máy điện 2

28/115

3

22

Từ 23/4

đến 28/5/2016

Chiều từ 13h30

thứ 7

(4 tiết)

Doãn Bá Khưu

3.

Mạch điện 2

46/172

4

30

Từ 28/4

đến 27/5/2016

Từ 18h00

thứ 5,6

(3 tiết)

Trần Đình Sơn

4.

Khí cụ điện

25/114

3

22

Từ 24/4

đến 29/5/2016

Sáng từ 07h00

CN

(4 tiết)

Phan Xuân Tưởng

5.

Kỹ thuật an toàn & VSCN

9/110

2

15

Từ 27/4

đến 25/5/2016

Từ 18h30

thứ 4

(3 tiết)

Lê Việt Hùng

II. KHÓA K12C:

TT

MÔN HỌC

Số lượng HSSV đăng ký/HSSV cần học

Số TC

theo chương trình

Số tiết lên lớp

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Mạch điện 1

18/40

3

22

Từ 25/4

đến 23/5/2016

Từ 18h00

thứ 2,3

(3 tiết)

Huỳnh Tấn Khoa

2.

Vật lý đại cương 1

34/38

1

7

Từ 23/4

đến 07/5/2016

Từ 13h30

thứ 7

(4 tiết)

Nguyễn Tấn Xứng

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Các lớp Kỹ năng mềm (K11C), Tư tưởng HCM (K11C) ; Nguyên lý Mac-Lênin 1(K12C), Toán A1 (K12C); Cơ sở kỹ thuật điện (K24T), Vẽ điện (K24T) không thể tổ chức do số lượng HSSV đăng ký nộp lệ phí học lại quá ít. Các môn học này HSSV có thể đăng ký học lại ghép với các khóa sau.

- Đề nghị các HSSV đã đóng lệ phí nhưng không có lớp học đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại lệ phí. Thời gian nhận: đến hết ngày 12/5/2016.