Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

(HỌC LẠI KHÓA K23T, K11C, K12C)

I. THI, KIỂM TRA LẦN 1:

1. KHÓA K23T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Bảo vệ rơle

17h15

16/5/2016

01 phòng G1

Tự luận

Lưới

17h15

17/5/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

PĐNMĐ&TBA

17h15

18/5/2016

01 phòng G1

Tự luận

2. KHÓA K11C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tiếng Anh 2

17h15

30/5/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Máy điện 2

17h15

31/5/2016

01 phòng G1

Tự luận

Mạch điện 2

17h15

01/6/2016

02 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

17h15

02/6/2016

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật an toàn & VSCN

17h15

03/6/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

3. KHÓA K12C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Mạch điện 1

17h15

30/5/2016

01 phòng G1

Tự luận

Vật lý đại cương 1

17h15

12/5/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

II. THI, KIỂM TRA LẦN 2:

1. KHÓA K23T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Bảo vệ rơle

17h15

23/5/2016

01 phòng G1

Tự luận

Lưới

17h15

25/5/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

PĐNMĐ&TBA

17h15

28/5/2016

01 phòng G1

Tự luận

2. KHÓA K11C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tiếng Anh 2

17h15

06/6/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Máy điện 2

17h15

07/6/2016

01 phòng G1

Tự luận

Mạch điện 2

17h15

08/6/2016

01 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

17h15

09/6/2016

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật an toàn & VSCN

17h15

10/6/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

3. KHÓA K12C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Mạch điện 1

17h15

06/6/2016

01 phòng G1

Tự luận

Vật lý đại cương 1

17h15

19/5/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm