Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh B HK II/Năm học 2015-2016( lần 2) cho các lớp K24T; K12C và học ghép

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo kế hoạch kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - lần 2 cho các lớp K24T; K12C và học ghép cụ thể như sau:

1. Danh sách dự thi: Dán tại bảng thông báo trước phòng máy tính

2. Thời gian và địa điểm:

Chứng chỉ

Số học viên

Hình thức kiểm tra

Thời gian tổ chức

Nội dung

Thời lượng

Tiếng Anh B

70

Nghe hiểu

30 phút

17h00 ngày 05/7/2016

Viết, đọc hiểu

90 phút

Hội thoại

5 ÷ 7phút/học viên

3. Lệ phí dự kiểm tra lần 2: Học viên nộp lệ phí tại Khoa Bồi dưỡng nâng cao từ nay đến hết ngày 04/7/2016. Sau thời hạn trên, học viên chưa nộp lệ phí sẽ không được dự kiểm tra.

Lệ phí: 30.000đ/học viên/1 phần .

(Lưu ý: HSSV có kết quả “Hỏng” ở đợt kiểm tra lần 1 thì phải nộp lệ phí và dự kiểm tra lại tất cả

các nội dung có điểm dưới 5,0)

* Ghi chú: Chi tiết học viên có thể đến gặp Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Bồi dưỡng nâng cao để được biết thêm./

THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh B HK II/Năm học 2015-2016( lần 2) cho các lớp K24T; K12C và học ghép

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo kế hoạch kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B - lần 2 cho các lớp K24T; K12C và học ghép cụ thể như sau:

1. Danh sách dự thi: Dán tại bảng thông báo trước phòng máy tính

2. Thời gian và địa điểm:

Chứng chỉ

Số học viên

Hình thức kiểm tra

Thời gian tổ chức

Nội dung

Thời lượng

Tiếng Anh B

70

Nghe hiểu

30 phút

17h00 ngày 05/7/2016

Viết, đọc hiểu

90 phút

Hội thoại

5 ÷ 7phút/học viên

3. Lệ phí dự kiểm tra lần 2: Học viên nộp lệ phí tại Khoa Bồi dưỡng nâng cao từ nay đến hết ngày 04/7/2016. Sau thời hạn trên, học viên chưa nộp lệ phí sẽ không được dự kiểm tra.

Lệ phí: 30.000đ/học viên/1 phần .

(Lưu ý: HSSV có kết quả “Hỏng” ở đợt kiểm tra lần 1 thì phải nộp lệ phí và dự kiểm tra lại tất cả

các nội dung có điểm dưới 5,0)

* Ghi chú: Chi tiết học viên có thể đến gặp Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Bồi dưỡng nâng cao để được biết thêm./.