Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch học để tổ chức thi THPT quốc gia năm 2016"

Để chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Phòng Đào tạo thông báo cho các lớp có TKB học trong các ngày từ 28/06/2016 đến ngày 04/07/2016 được nghỉ học và lịch học bù như sau:

- Lớp K8CHL: Học môn Đồ án mạng điện vào các ngày 25,26,27/06; 09,10/07.

- Lớp VHNMTĐ Đa Krông 1:

+ Học môn TT rơle vào các ngày 25,26,27/06; 09,10/07.

+ Học môn TT VH NMTĐ vào các ngày 05-08/07; 16/07.

Đề nghị các Khoa giáo viên và HSSV triển khai thực hiện.