Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch thực tập lớp VHNMTĐ Đa Krông 1"

Để đảm bảo đủ thời gian bố trí giáo viên dạy môn TT VH HTĐ cho khóa K11C trong học kỳ 1 năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập lớp VHNMTĐ Đa Krông 1 như sau:

Môn

Lịch theo TKB đã ban hành

Lịch hiệu chỉnh

TT Rơ le

18/07-22/07

22/08-26/08

TT Vận hành NMTĐ

15/08-19/08

22/08-26/08

11/07-15/07

01/08-05/08

TT Vận hành trạm biến áp

11/07-15/07

15/08-19/08

TT Vận hành hệ thống điện

25/07-29/07

01/08-05/08

18/07-22/07

25/07-29/07

Đề nghị các Khoa giáo viên và học viên lớp VHNMTĐ Đa Krông 1 triển khai thực hiện.