Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần - Khóa K10C

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại khóa K10C; phòng Đào tạo lập lịch học lại cho các HSSV khóa K10C cụ thể như sau:

KHÓA K10C:

TT

MÔN HỌC

Số lượng HSSV học lại

Số tiêt

theo chương trình

Số tiết lên lớp

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

KT cao áp

15

30

15

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 18h00

thứ 4 đến CN

(3 tiết)

P101.G1

Lê Thị Nhung

2.

Truyền động điện

1

45

22

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 7h00

thứ 4 đến CN

(5 tiết)

P101.G1

Ngô Đình Vĩnh

3.

Tự động hóa

1

30

15

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 7h00

thứ 4 đến CN

(3 tiết)

P106.G1

Dương Tấn Hưng

4.

Môi trường

3

30

15

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 14h00

thứ 4 đến CN

(3 tiết)

P101.G1

Huỳnh Kim Tân

5.

Cảm biến đo lường

1

30

15

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 7h00

thứ 4 đến CN

(3 tiết)

P102.G1

Lê Thị Hương Lâm

6.

NL Mac-Lênin 2

3

45

22

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 7h00

thứ 4 đến CN

(5 tiết)

P103.G1

An Thị Hà

7.

Pháp luật

1

15

7

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 7h00

thứ 4 đến CN

(3 tiết)

P104.G1

Phạm Ngọc Cơ

8.

Ngắn mạch

1

45

22

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 13h00

thứ 4 đến CN

(5 tiết)

P102.G1

Ngô Văn Hưng

9.

Vẽ điện

1

45

22

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 7h00

thứ 4 đến CN

(5 tiết)

P105.G1

Phan Xuân Tưởng

10.

NL Mac-Lênin 1

2

30

15

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 14h00

thứ 4 đến CN

(3 tiết)

P103.G1

Nguyễn Thị Xuân Phong

11.

TT Lắp đặt điện 1

4

40h

20h

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 7h00

thứ 4 đến CN

(4 giờ)

Phòng TT

Nguyễn Hữu Quỳnh Kha

12.

TT Lắp đặt điện 2

3

40h

20h

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 13h15

thứ 4 đến CN

(4 giờ)

Phòng TT

Nguyễn Đình Sương

13.

Toán A2

1

45

22

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 17h00

thứ 4 đến CN

(5 tiết)

P102.G1

Lê Thúy An

14.

Kỹ năng mềm

1

30

15

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 14h00

thứ 4 đến CN

(3 tiết)

P104.G1

Huỳnh Thị Hiệp

15.

TN Mạch điện

2

40h

20h

Từ 13/7 đến 17/7/2016

Từ 13h15

thứ 4 đến CN

(4 giờ)

Phòng TT

Phan Xuân Tưởng

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của SV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng SV không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Giáo viên chủ động cho SV thi kết thúc môn học khi hoàn thành xong khối lượng giảng dạy và gửi kết quả học tập về phòng Đào tạo trước 14h00 ngày 18/7/2016.