Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần - Khóa K23T

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại khóa K23T; phòng Đào tạo lập lịch học lại cho các HSSV khóa K23T cụ thể như sau:

TT

MÔN HỌC

Số lượng HSSV học lại

Số tiêt

theo chương trình

Số tiết lên lớp

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Đo lường điện

2

45

22

Từ 28/7 đến 01/8/2016

Từ 07h00

(5 tiết)

P101.G1

Lê Thị Hương Lâm

2.

TN mạch điện

1

40h

20h

Từ 28/7 đến 01/8/2016

Từ 7h00

(4 giờ)

Phòng TT

Phan Xuân Tưởng

3.

KT An toàn

1

30

15

Từ 28/7 đến 01/8/2016

Từ 07h00

(3 tiết)

P102.G1

Trần Đình Duy

4.

KT Cao áp

2

30

15

Từ 28/7 đến 01/8/2016

Từ 09h30

(3 tiết)

P102.G1

Ngô Văn Hưng

5.

TT Lắp đặt điện 2

4

40h

20h

Từ 28/7 đến 01/8/2016

Từ 13h30

(4 giờ)

Phòng TT

Nguyễn Đình Sương

6.

VH thiết bị điện

4

30

15

Từ 28/7 đến 01/8/2016

Từ 13h30

(3 tiết)

P101.G1

Nguyễn Phú Thạch

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của SV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng SV không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Giáo viên chủ động cho SV thi kết thúc môn học khi hoàn thành xong khối lượng giảng dạy và gửi kết quả học tập về phòng Đào tạo trước 10h00 ngày 02/8/2016.