Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K11C, K12C, K24T, K23T cụ thể như sau:

I. KHÓA K11CH:

TT

MÔN HỌC

SL HSSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Cung cấp điện

13/51

15

Từ 04/10

đến 16/10/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

P102.G1

Lê Công Hân

2.

Đường lối CMĐCSVN

11/59

22

Từ 15/9

đến 03/10/2016

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P102.G1

An Thị Hà

3.

Đo lường điện

44/113

15

Từ 26/09

đến 09/10/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

L1: P102.G1

L2: P103.G1

1. Lê Thị Hương Lâm

L1: K11CH1-9, K10C

2. Phan XuânTưởng

L2: K11CH10-14

4.

Tiếng anh CN

20/57

22

Từ 15/9

đến 07/10/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P102.G1

Hà Thị Mỹ Nhung

5.

Rơle bảo vệ

82/229

15

Từ 15/9

đến 25/9/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

L1: P104.G1

L2: P105.G1

L3: P106.G1

1. Trần Văn Lâm

L1: K11CH1-8, K10C

2. Hoàng Thị Hồng Anh

L2: K11CH8-11,14

3. Dương Tấn Hưng

L3: K11CH12,13

6.

Điện tử CS

51/121

22

Từ 15/9

đến 03/10/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

L1: P103.G1

L2: P104.G1

1. Mai Thị Kim Liên

L1: K11CH1,2,K10C

2. Lê Thị Oanh

L2: K11CH3-14

7.

TN rơle 2

11/43

20h

Từ 27/11

đến 04/12/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

Phòng TT

Võ Trọng Bảo Tín

8.

TN đo lường

15/72

20h

Từ 22/10

đến 29/10/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

Phòng TT

Doãn Bá Khưu

9.

TT Trạm BA

10/51

20h

Từ 30/10

đến 06/11/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

Phòng TT

Lê Thị Mỵ Linh

10.

TT Điện tử công suất 1

6/27

20h

Từ 20/11

đến 26/11/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

Phòng TT

Nguyễn Việt Dũng

11.

TN máy điện

15/58

20h

Từ 12/11

đến 19/11/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

Phòng TT

Trần Đình Sơn

II. KHÓA K12CH:

TT

MÔN HỌC

SL HSSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vật lý 2

7/47

15

Từ 06/10

đến 20/10/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P103.G1

Nguyễn Tấn Xứng

2.

Toán A2

10/19

15

Từ 15/10

đến 22/10/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(05 tiết)

P105.G1

Lê Thúy An

3.

Mạch điện 2

17/37

22

Từ 15/9

đến 05/10/2016

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P104.G1

Nguyễn Đình Sương

4.

Pháp luật

6/17

15

Từ 15/9

đến 25/9/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(05 tiết)

P106.G1

Phạm Ngọc Cơ

5.

Vẽ điện

5/19

8

Từ 15/9

đến 18/9/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

P107.G1

Lê Thị Hương Lâm

6.

Máy điện 1

7/25

15

Từ 01/10

đến 09/10/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(05 tiết)

P107.G1

Nguyễn Tiến Phong

7.

Tiếng anh 1

5/45

22

Từ 15/9

đến 05/10/2016

Từ 19h00

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P103.G1

Lại Thị Ngọc Trang

8.

TN mạch điện

7/17

20h

Từ 05/11

đến 12/11/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

Phòng TT

HuỳnhTấnKhoa

III. KHÓA K24T, K23T:

TT

MÔN HỌC

SL HSSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Máy điện 1

2/12

15

Từ 01/10

đến 09/10/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(05 tiết)

P107.G1

Nguyễn Tiến Phong

2.

Bảo vệ các phần tử (K23T)

2/2

15

Từ 15/9

đến 25/9/2016

Từ 13h30

thứ 7,CN

(4 tiết)

P201.G1

Dương Tấn Hưng

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Các lớp TN Thiết bị điện (K11C), TT quấn dây (K11C); Nguyên lý Mac-Lênin 2(K12C), Tin học 2 (K12C); TT điện cơ bản (K12C), TN máy điện (K12C); Tiếng anh 2 (K24T), Đo lường điện (K24T) không thể tổ chức do số lượng HSSV đăng ký nộp lệ phí học lại quá ít. Các môn học này HSSV có thể đăng ký học lại ghép với các khóa sau.

- Đề nghị các HSSV đã đóng lệ phí nhưng không có lớp học đến phòng Tài chính-Kế toán để nhận lại lệ phí. Thời gian nhận: đến hết ngày 23/9/2016.