Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K11C, K12C cụ thể như sau:

I. KHÓA K11CH, K12CH:

TT

MÔN HỌC

SL HSSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tin học 2

10/16

22

Từ 01/10

đến 15/10/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

P201.G1

Nguyễn Thị Thái

2.

TT Điện cơ bản

12/49

20h

Từ 23/10

đến 30/10/2016

Từ 7h00

thứ 7,CN

(cả ngày)

Phòng TT

Nguyễn Hữu Quỳnh Kha

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.