Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

(HỌC LẠI KHÓA K23T, K24T, K11C, K12C)

I. THI, KIỂM TRA LẦN 1:

1. KHÓA K23T, K24T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Máy điện 1

14h00

15/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

Bảo vệ các phần tử (K23T)

07h00

02/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

2. KHÓA K11C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Cung cấp điện

07h00

22/10/2016

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đường lối CMĐCSVN

01 phòng G1

Viết thu hoạch

Đo lường điện

07h00

15/10/2016

02 phòng G1

Tự luận

Tiếng anh CN

17h15

14/10/2016

01 phòng G1

Bán trắc nghiệm (giấy)

Rơle bảo vệ

07h00

01/10/2016

05 phòng G1

Tự luận

Điện tử công suất

07h00

08/10/2016

03 phòng G1

Tự luận (đề mở)

3. KHÓA K12C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật lý 2

17h15

28/10/2016

P. máy tính

Trắc nghiệm

Toán A2

07h00

29/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

Mạch điện 2

18h30

17/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

Pháp luật

07h00

02/10/2016

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Vẽ điện

09h30

01/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

Máy điện 1

14h00

15/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

Tiếng anh 1

17h15

11/10/2016

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tin học 2

07h00

23/10/2016

P. máy tính

Thực hành

II. THI, KIỂM TRA LẦN 2:

1. KHÓA K23T, K24T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Máy điện 1

14h00

22/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

Bảo vệ các phần tử (K23T)

07h00

09/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

2. KHÓA K11C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Cung cấp điện

09h00

29/10/2016

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đường lối CMĐCSVN

01 phòng G1

Viết thu hoạch

Đo lường điện

09h00

22/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

Tiếng anh CN

17h15

21/10/2016

01 phòng G1

Bán trắc nghiệm (giấy)

Rơle bảo vệ

07h00

09/10/2016

02 phòng G1

Tự luận

Điện tử công suất

09h00

15/10/2016

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

3. KHÓA K12C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật lý 2

17h15

04/11/2016

P. máy tính

Trắc nghiệm

Toán A2

07h00

05/11/2016

01 phòng G1

Tự luận

Mạch điện 2

18h30

24/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

Pháp luật

09h00

09/10/2016

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Vẽ điện

09h30

08/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

Máy điện 1

14h00

22/10/2016

01 phòng G1

Tự luận

Tiếng anh 1

17h15

18/10/2016

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tin học 2

07h00

30/10/2016

P. máy tính

Thực hành