Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Cấp học bổng du học Nhật Bản

cho sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Trên cở sở thỏa thuận hợp tác giữa Trường cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan-Nhật Bản và Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, trong năm 2017 phía Nhật Bản sẽ cấp 02 suất học bổng học tập nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan, Nhà trường ban hành thông báo tuyển chọn học sinh sinh viên như sau:

1. Điều kiện dự tuyển

- Học sinh, sinh viên toàn trường thuộc các ngành kỹ thuật có điểm tổng kết học kỳ II năm học 2015-2016 ≥ 8,0.

- Có khả năng tiếng Anh đủ để giao tiếp và làm việc độc lập.

2. Mức học bổng

- Phía Nhật Bản cấp kinh phí 80.000 JPY/tháng.

* Thời gian nghiên cứu học tập: Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2017 đến ngày 1 tháng 8 năm 2017 (5 tháng)

3. Quy trình tuyển chọn

- Học sinh, sinh viên đăng ký tham dự nộp “Đơn xin dự tuyển” (kèm theo) tại Phòng QLKH và QHQT trước ngày 7 tháng 11 năm 2016.

- Nhà trường căn cứ đơn xin dự tuyển, kết quả học tập và kết quả phỏng vấn bằng tiếng Anh để tuyển chọn.

- Phòng QLKH và QHQT sẽ hỗ trợ học sinh sinh viên được chọn hoàn thiện hồ sơ gửi sang Trường Anan.

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng QLKH và QHQT số điện thoại 05102.212208, email nckh@cdmt.vn hoặc tham khảo thêm tại website http://qlkh.cdmt.vn ./.