Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch thực tập lớp K11CĐDD"

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập lớp K11CĐDD (do thầy Doãn Bá Khưu đi công tác tại NMTĐ Đăk Pône) như sau:

Môn học

Lịch theo TKB đã ban hành

Lịch hiệu chỉnh

TT Lắp đặt điện 3

07/11-11/11

05/12-09/12

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên lớp K11CĐDD triển khai thực hiện.