Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch học để tổ chức hội nghị CBVC năm 2017"

Phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể HSSV Nhà trường nghỉ học sáng thứ Năm ngày 16/03/2017 để Nhà trường tổ chức hội nghị CBVC năm 2017, học bù vào sáng thứ Bảy ngày 18/03/2017.

Đề nghị các Khoa giáo viên và HSSV triển khai thực hiện.