Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH

"V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K12CH6"

Để tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế sản xuất, Nhà trường đã liên hệ với Công ty TNHH Nhất Toàn Tâm thực hiện các công việc thi công lắp đặt các công trình điện tại khu dân cư Tân Thịnh, phường Cẩm An, TP Hội An; nay Nhà trường lập kế hoạch triển khai cho sinh viên lớp K12CH6 đi thực tập thực tế sản xuất như sau:

1. Thời gian thực tập thực tế sản xuất:

Nhóm sinh viên

Thời gian

Nhóm 1

(22 SV đầu danh sách)

03/05-06/05

08/05-12/05

Nhóm 2

(21 SV cuối danh dách)

15/05-19/05

22/05-26/05

2. Thời gian học các môn thực tập tại Trường:

Lớp

Môn học

Nhóm 1

Nhóm 2

K12CH6

TT rơle

15/05-19/05

Cô Thư

03/05-07/05

Cô Diệu

Giáo dục quốc phòng

22/05-26/05

Thầy Nhơn

08/05-12/05

Thầy Nhơn

K12CH2

TT rơle

22/05-26/05

Cô Thư

22/05-26/05

Cô Diệu

3. Trang phục, nội quy:

- Mỗi sinh viên chuẩn bị trang phục ở xưởng thực tập của Trường, thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật, an toàn lao động, công việc thực tập theo sự phân công giám sát của đơn vị thi công công trình.

4. Phân công thực hiện:

- P1 bố trí xe đưa đón sinh viên hằng ngày, buổi sáng đi lúc 07h00, buổi chiều về lúc 17h00.

- P2 phổ biến nội dung, chương trình thực tập cho lớp; bàn giao sinh viên thực tập cho đơn vị thi công công trình vào sáng thứ Hai hằng tuần; thường xuyên liên lạc với đơn vị thi công để theo dõi tình hình thực tập của sinh viên (Thầy Trần Trung Dũng phụ trách).

Trên đây là kế hoạch thực tập thực tế sản xuất lớp K12CH6, đề nghị các đơn vị liên quan và các sinh viên triển khai thực hiện./.