Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc HSSV nghỉ hè năm học 2016 - 2017

Theo tiến độ giảng dạy năm học 2016 – 2017 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung; Phòng Công tác HSSV thông báo một số nội dung cho học sinh, sinh viên (HSSV) chính quy hiện đang học tại trường thực hiện kế hoạch nghỉ hè năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Thời gian nghỉ hè năm học 2016 - 2017

Từ ngày 9/7/2017 đến hết ngày 6/8/2017 (4 tuần)

2. Một số nội dung công việc các lớp phải thực hiện trước khi nghỉ hè

2.1. Đối với các lớp đang thi lại Học kỳ II

- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở HSSV trong lớp thi lại nâng cao ý thức tự học, tự ôn tập thật tốt để đạt kết quả khả quang; khi thi thực hiện đúng nội quy, quy chế.

- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn cùng thầy cô GVCN tiến hành tổ chức họp lớp, tổng kết năm học và thi đua học kỳ II năm học 2016 - 2017; xây dựng phương hướng học tập, rèn luyện và xây dựng chỉ tiêu thi đua học kỳ I năm học 2017 – 2018 (chú ý đánh giá kết quả rèn luyện đảm bảo yêu cầu).

- Trước khi về nghỉ hè, Lớp trưởng phải nộp biên bản họp lớp, kết quả chấm điểm rèn luyện, kết quả thi đua (có xác nhận của GVCN) về Phòng Công tác HSSV (nộp cho các thầy Quản sinh trực), nộp sổ ký giấy xác nhận (cho cô Lê Thúy An) để tổng hợp, báo cáo.

2.2. Đối với HSSV ở nội trú

HSSV phải đóng khóa cửa, tắt điện, khóa van nước, bàn giao Phòng ở cho Phòng Công tác HSSV khi về nghỉ hè (Bàn giao cho thầy Bảo trong giờ hành chính hoặc các thầy Quản sinh trực trong ca ngoài giờ). HSSV có nhu cầu gửi tư trang, liên hệ Đội Cờ đỏ (Điện thoại liên hệ: Hồ Ngọc Minh Huy, LT K13CH1-01696632805; Trần Khánh Thuật, LT K12CH4 – 01639125256).

2.3. Đối với HSSV có nhu cầu ở nội trú trong năm học 2017 – 2018

Phòng Công tác HSSV sẽ đón tiếp, bố trí chổ ở và phối hợp với phòng TCKT thu tiền ở từ ngày 4/8/2017, thực hiện linh hoạt theo danh sách HSSV đăng ký ở theo lớp, theo nhóm (có các loại phòng ở 2,3,4,5,6 HSSV/Phòng, Phòng ở cho phép HSSV nấu ăn…).

HSSV các lớp nộp danh sách ở nội trú học kỳ I năm học 2017 – 2018 cho Phòng Công tác HSSV trước khi về nghỉ hè để được ưu tiên bố trí ở phù hợp.

Ban cán sự lớp động viên HSSV ngoại trú nên vào ở nội trú theo bạn học cùng lớp để tổ chức, xây dựng phong trào học tập, rèn luyện tốt; hạn chế HSSV ngoại trú thường hay thức khuya, ngủ quên, bỏ học dẫn đến nợ học phần, không đảm bảo đạt mục tiêu cá nhân vì nghề nghiệp và việc làm trong tương lai; phấn đấu tăng số lượng HSSV đạt kết quả Khá, Giỏi, Xuất sắc, lớp đạt chỉ tiêu thi đua năm học 2017 – 2018.

3. Một số nội dung HSSV cần phải thực hiện khi nghỉ hè và vào lại học tập

3.1. Khi nghỉ hè, HSSV cần phải thực hiện

Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào địa phương tổ chức: VHVN, TDTT…; khi tham gia giao thông phải đảm bảo trật tự, an toàn theo quy định của pháp luật.

3.2. Sau kỳ nghỉ hè vào lại trường học tập, HSSV phải thực hiện

* Đến trường học tập đúng thời gian quy định; thực hiện theo Thời khóa biểu Nhà trường ban hành. Lịch học bắt đầu từ thứ hai, ngày 7/8/2017 (HSSV theo dõi Lịch học trên Website Nhà trường).

* Lớp trưởng nắm sĩ số lớp, báo cáo Phòng Công tác HSSV số HSSV của lớp vắng học từ ngày 7/8/2017;

* HSSV Nộp tiền học phí và kinh phí đào tạo học kỳ I/2017 – 2018 theo quy định của Nhà trường.

* Lưu ý: Phòng Tài chính – Kế toán thu học phí, kinh phí đào tạo, phí nội trú ngay từ những ngày đầu vào học, HSSV phải nộp các khoản tiền để tránh mất mát hoặc chi tiêu cá nhân quá đà, tạo khó khăn cho bản thân trong quá trình học tập, thi Học kỳ,

Yêu cầu Lớp trưởng các lớp thông báo kịp thời cho HSSV trong lớp biết và báo cáo thầy cô GVCN tổ chức triển khai thực hiện./.