Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần khóa K11C, K12C, K13C

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K11C, K12C, K13C cụ thể như sau:

I. K12C+K11C

TT

MÔN HỌC

SLSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Kỹ năng mềm

4

15

Từ 11/9

đến 22/9/2017

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P. Khoa KHCB

Trần Ngọc Thi

2.

Đo lường điện (+K11C)

24

15

Từ 11/9

đến 22/9/2017

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P. 101G1

Bùi Thị Hạnh Tiên

3.

CCĐ

13

15

Từ 23/9

đến 01/10/2017

Từ 13h30

thứ 7,CN

(4 tiết)

P. 101G1

Võ Thị Sương

4.

Bảo vệ rơle

41

15

Từ 23/9

đến 01/10/2017

Từ 07h30

thứ 7,CN

(4 tiết)

P. 101G1

Nguyễn Thị Ngọc Thư

5.

Đường lối CM ĐCSVN

3

22

Từ 09/9

đến 23/09/2017

Từ 7h30

thứ 7,CN

(4 tiết)

P. Khoa KHCB

Nguyễn Thị Xuân Phong

6.

Điện tử công suất

(+K11C)

32

22

Từ 09/9

đến 23/09/2017

Từ 13h30

thứ 7,CN

(4 tiết)

P. 102G1

Lê Thị Oanh

7.

TT lắp đặt điện 2

4

20h

Từ 04/10

đến 12/10/2017

Từ 18h00

thứ 2 đến thứ 6

(3 giờ)

Phòng TT

Hoàng Hà

8.

TT ĐTCS

(+K11C)

5

20h

Từ 25/9

đến 03/10/2017

Từ 18h00

thứ 2 đến thứ 6

(3 giờ)

Phòng TT

Bùi Ngọc Quảng

9.

TN đo lường

6

20h

Từ 13/10

đến 23/10/2017

Từ 18h00

thứ 2 đến thứ 6

(3 giờ)

Phòng TT

Trần Văn Minh

II. K13C+K11C

TT

MÔN HỌC

SLSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vật lý 2

6

15

Từ 16/10

đến

27/10/2017

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P. 101G1

Nguyễn Tấn Xứng

2.

Tin học 2 (+K11C)

8

22

Từ 11/9

đến 29/9/2017

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P. 102G1

Huỳnh Thị Hiệp

3.

Toán A2

6

22

Từ 02/10

đến

20/10/2017

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P. 102G1

Nguyễn Thị Thái

4.

Mạch điện 2

7

22

Từ 02/10

đến

20/10/2017

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P. 103G1

Nguyễn Văn Tảo

5.

Tiếng Anh 1 (+K11C)

9

22

Từ 11/9

đến 29/9/2017

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P. 103G1

Hà Thị Mỹ Nhung

6.

TN mạch 2

4

20h

Từ 23/9

đến

01/10/2017

Từ 7h00&13h00

thứ 7,CN

(10 giờ)

Phòng TT

Huỳnh Tấn Khoa

7.

TT máy điện 1

3

20h

Từ 07/10

đến

15/10/2017

Từ 7h00&13h00

thứ 7,CN

(10 giờ)

Phòng TT

Ngô Văn Đẩu

III. K11C

TT

MÔN HỌC

SLSV thiếu điểm

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Điện tử cơ bản

15

22

Từ 11/9

đến 29/9/2017

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P. 104G1

Nguyễn Thị Thu Thảo

2.

Tiếng anh 2

6

30

Từ 11/9

đến 02/10/2017

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P. 104G1

Lại Thị Ngọc Trang

3.

Mạng điện

7

30

Từ 09/9

đến

24/9/2017

Từ 7h30

thứ 7,CN

(5 tiết)

P. 102G1

Phạm Ngã

4.

Ngắn mạch

4

15

Từ 11/9

đến 29/9/2017

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P. 105G1

Lê Thị Nhung

5.

Nhà máy điện

7

30

Từ 11/9

đến 02/10/2017

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P. 105G1

Dương Tấn Hưng

6.

VH thiết bị điện

6

15

Từ 11/9

đến 29/9/2017

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P. 106G1

Lê Việt Hùng

7.

Đồ án mạng điện

1

20h

Từ 11/9

đến 29/9/2017

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 giờ)

P. Khoa Điện

Ngô Văn Hưng

8.

TN mạch điện 1

4

20h

Từ 09/9

đến

17/9/2017

Từ 7h00&13h00

thứ 7,CN

(10 giờ)

Phòng TT

Huỳnh Tấn Khoa

9.

Mạch điện 1

1

30

Từ 11/9

đến 22/9/2017

Từ 7h30

thứ 2 đến 6

(3 tiết)

P. Khoa KTCS

Lê Công Hân

Ghi chú:

- Nhằm tránh tình trạng SV không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên quản lý số lượng và kết quả học tập của SV trên phần mềm Quản lý đào tạo.

- Giáo viên bộ môn chủ động cho SV thi kết thúc môn học sau khi đã hoàn thành khối lượng giảng dạy.

- Đề nghị các SV đã đóng lệ phí nhưng không có lớp học đến phòng Tài chính-Kế toán trước ngày 15/9/2017 để nhận lại lệ phí.