Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch học lớp K13CH3"

Căn cứ đề nghị của Khoa KTCS về việc điều chỉnh lịch học lớp K13CH3 để chuẩn bị cho công tác thi nâng bậc của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học lớp K13CH3 như sau:

Môn học

TKB đã ban hành

TKB hiệu chỉnh

TN máy điện 2

25/09-29/09

23/10-27/10

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên lớp K13CH3 triển khai thực hiện.