Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH

"V/v triển khai thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH4"

Thực hiện kế hoạch đào tạo khóa K13C, Nhà trường đã liên hệ với Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng thực hiện các công việc Thi công lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa không khí - ống gió và các thiết bị liên quan khác đến chuyên môn cơ điện tại dự án “Khu du lịch sinh thái thể thao biển Hội An, Thành phối Hội An, Quảng Nam” tại An Bàng, phường Cẩm An, Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam; nay Nhà trường lập kế hoạch triển khai cho sinh viên lớp K13CH4 đi thực tập thực tế sản xuất như sau:

1. Thời gian thực tập thực tế sản xuất:

Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 28/10/2017.

2. Điều chỉnh thời gian học các môn thực tập tại Trường:

Lớp

Môn học

Thời gian theo TKB đã ban hành

Thời gian hiệu chỉnh

K13CH4

TT TN thiết bị điện 1

23/10-27/10

30/10-03/11

K13CH5

TT TN thiết bị điện 1

30/10-03/11

23/10-27/10

3. Phân công thực hiện:

- P2 phổ biến nội dung, chương trình thực tập đến các sinh viên, thường xuyên theo dõi nắm thông tin sinh viên thực tập, nhận kết quả đánh giá quá trình thực tập của sinh viên từ Công ty. (Thầy Trần Trung Dũng – Phó Trưởng phòng Đào tạo).

- Sinh viên tập trung tại cổng Trường lúc 07h00 để xe của Công ty đưa đón.

Trên đây là kế hoạch thực tập thực tế sản xuất lớp K13CH4, đề nghị các đơn vị liên quan và các sinh viên triển khai thực hiện./.