Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÀNH ĐOÀN HỘI AN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Số /KH-ĐTN

Hội An, ngày tháng 11 năm 2017


KẾ HOẠCH

(V/v tổ chức cuộc thi thiết kế ảnh bìa facebook với hình ảnh về trường)

I- Mục đích, ý nghĩa:

  - Chào mừng năm học mới 2017-2018

  - Chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017

  - Góp phần giới thiệu và quảng bá rộng rãi hình ảnh của nhà trường thông qua mạng xã hội facebook

II- Thời gian:

  Bắt đầu từ 10h00 ngày 04/11/2017 đến 20h00 ngày 10/12/2017

III- Đối tượng dự thi:

  - Tất cả các học sinh, sinh viên đang học các lớp chính qui tại trường (kể cả các lớp Vận hành nhà máy thủy điện)

IV- Nội dung ảnh dự thi:

  - Ảnh bìa dự thi là ảnh tự chụp ghi lại những khoảnh khắc đẹp về trường(cơ sở vật chất nhà trường, về thầy cô, bạn bè, về các buổi học lý thuyết, thực hành, các hoạt động của nhà trường…)Ưu tiên cho những ảnh có chữ minh họa, có nội dung độc đáo và chất lượng hình ảnh cao.

  - Ảnh dự thi cũng có thể là ảnh thiết kế đồ họa với nội dung và hình thức sáng tạo quảng bá về trường

V- Hình thức dự thi:

  - Thí sinh dự thi thiết kế và thay đổi ảnh bìa trên trang facebook của mình với nội dung như mục IV.

  - Kết bạn với trang facebook của đoàn trường (https://www.facebook.com/EVNCEPC3)

  - Ban tổ chức sẽ đăng bài về cuộc thi trên trang facebook của đoàn trường, bắt đầu từ 16h00 ngày 04/11/2017

  - Thí sinh vào bài viết của cuộc thi, đăng ký dự thị bằng cách bình luận với nội dung: Họ và tên: ….. – Lớp: ……. . Lưu ý: Những bình luận với nội dung khác với quy định trên sẽ coi như phạm quy và xóa khỏi bài viết

     + Thời gian đăng ký dự thi bắt đầu từ 16h00 ngày 04/11 đến 20h00 ngày 30/11

     + Trong thời gian trên thí sinh có thể thay đổi ảnh bìa dự thi của mình

     + Thời gian chấm điểm và công bố giải: ngày 01-02/12/2017

     + Các trang face có ảnh bìa đạt giải phải cam kết không thay đổi hình ảnh đến hết 30/12/2017

VI- Cách thức chấm điểm:

  Điểm của BGK theo thang điểm 10 cộng với điểm cộng cho số lượt like, cụ thể như sau:

  - Trên 500 like: Cộng 2đ

  - Trên 400 like: Cộng 1.6đ

  - Trên 300 like: Cộng 1.2đ

  - Trên 200 like: Cộng 0.8đ

  - Trên 100 like: Cộng 0.5đ

VII- Tổ chức thực hiện:

1. Đối với BCH Đoàn trường:

  -Thành lập kế hoạch tổ chức, điều lệ cuộc thi

  -Triển khai đến các chi đoàn để uyên truyền rộng rãi về hội thi, đôn đốc ban cán sự lớp, BCH chi đoàn vận động HSSV tham gia

  -Quản lý thường xuyên trang facebook để kịp thời kiểm soát và xử lý các nội dung không hợp lệ

2. Đối với các Chi đoàn:

  -Thực hiện theo đúng kế hoạch của Đoàn trường về thời gian và nội dung hội thi

  - Vận động các bạn HSSV trong chi đoàn tham gia dự thi

VIII- Giải thưởng:

  - 1 giải nhất: 300.000 đồng

  - 1 giải nhì : 200.000 đồng

  - 1 giải ba : 150.000 đồng

  - 2 giải khuyến khích: 100.000 đồng/ giải = 200.000 đồng