Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 28/10/2023, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) phối hợp với Công ty Quản lý bay miền Nam triển khai đào tạo thao tác tủ trung thế (lý thuyết, thực hành) và huấn luyện an toàn điện cho 10 học viên là cán bộ nhân viên kỹ thuật Đài Kiểm soát không lưu (KSKL) Liên Khương - Sân bay Liên Khương và Đài KSKL Cà Mau - Sân bay Cà Mau. Chương trình đào tạo nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng thao tác tủ trung thế hiện có của Công ty và các quy định liên quan đến an toàn điện.

Để đảm bảo chất lượng, thời gian đào tạo đã thống nhất với Công ty Quản lý bay miền Nam, Nhà trường xây dựng nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc và triển khai giảng dạy bằng hình thức trực tuyến 3 ngày lý thuyết chuyên môn, 2 ngày huấn luyện an toàn. Riêng nội dung thực hành 2 ngày được đào tạo trực tiếp tại Đài KSKL Liên Khương và Đài KSHL Cà Mau.

Đào tạo thực hành tại Đài KSKL Cà Mau – Sân bay Cà Mau và Đài KSKL Liên Khương – Sân bay Liên Khương

Trong thời gian diễn ra khóa đào tạo, các học viên tích cực trao đổi các nội dung với giảng viên CEPC những kiến thức liên quan đến thiết bị đóng cắt trung thế trong đó trọng tâm là các tủ RMU hiện có của Công ty. Giảng viên cập nhật kiến thức về an toàn điện như: yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống điện; biện pháp kỹ thuật; biện pháp tổ chức; nhận biết và biện pháp loại trừ nguy cơ gây sự cố, rủi ro và tai nạn tại nơi làm việc; sơ cấp cứu người bị điện giật; hướng dẫn một số trang cụ an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân.

Kết thúc khoá học, học viên được kiểm tra sát hạch các nội dung về lý thuyết chuyên môn, kỹ năng thực hành và an toàn điện theo đúng quy định. Các học viên tham gia đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đào tạo. Qua đó góp phần vào việc đảm bảo an toàn khi vận hành hệ thống điện tại các Đài kiểm soát không lưu Công ty Quản lý bay miền Nam.


Trần Bảo Lộc – Trưởng khoa Điện CEPC