Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


Trong một thời kỳ đầy biến động và phức tạp, nhu cầu về đào tạo nghề ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đối mặt với những thách thức của thế kỷ 21, việc chuẩn bị cho sự nghiệp nghề nghiệp đòi hỏi sự học hỏi liên tục và khả năng thích nghi với môi trường làm việc đang thay đổi nhanh chóng.

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành điện miền Trung và các ngành kinh tế xã hội khác ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên nói riêng và trên cả nước nói chung. Link hồ sơ năng lực CEPC bảng đầy đủ:

https://drive.google.com/file/d/1v2J8ftWkKqha86xKBhkmKVv34bJKV8Kr/view?usp=sharing

Với cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên thường xuyên được EVNCPC đầu tư hỗ trợ để bắt kịp sự phát triển của ngành, cùng với sự nổ lực không ngừng của đội ngũ CPCCEPC để trở thành một địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và CNKT.

Cơ sở vật chất của Trường

Trong những năm qua, CPCCEPC đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, Bồi dưỡng nghề, huấn luyện ATĐ, ATVSLĐ, đào tạo hotline . . cho đội ngũ CNKT, cán bộ quản lý các cấp như:

*Tổ chức Bồi dưỡng nghề cho công nhân kỹ thuật và kinh doanh điện của các Công ty Điện lực trực thuộc EVNCPC hằng năm, ngoài ra còn BDN cho công nhân vận hành nhà máy thủy điện Sê San 3A;


Kỳ thi nâng bậc, giữ bậc năm 2022 – Phần thi thực hành

*Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, ATĐ mới và định kỳ, mỗi năm trên 5 ngàn lượt người tham gia tại các Công ty điện lực, Công ty Truyền tải điện 2, A3 và cho rất nhiều nhà máy thủy điện;


Khóa tập huấn Kiểm tra viên điện lực

*Triển khai Bồi huấn, sát hạch Kiểm tra viên điện lực theo thông tư 42/2022/TT-BTC;

*Tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 3,4 của EVN, EVNCPC và GenCo1, tổ chức các chuyên đề về Kỹ năng giao tiếp và Dịch vụ khách hàng, chuyên đề đấu thầu, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Tài chính kế toán…

* Tổ chức các lớp chuyên đề kỹ thuật, quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp Trung hạ thế tại hiện trường của các trạm khách hàng và đặc biệt là chuyên đề đấu nối cáp ngầm trung thế; CPCCEPC đã triển khai đào tạo Vận hành đường dây 110kV trên mô hình đường dây của Trường; Trong 2 năm 2022, 2023 CPCCEPC đã tổ chức nhiều lớp Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp tại các Trạm khách hàng của Công ty Quản lý bay miền Nam, Công ty TNHH Bekaert Việt Nam, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, Công ty Điện Gió Hà Đô Thuận Nam . . .


Các khóa đào tạo chuyên đề kỹ thuậtKhóa đào tạo Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và TBA có điện áp 110kV trở xuống của Công ty TNHH Bekaert Việt Nam

*Tổ chức đào tạo đội ngũ vận hành nhiều nhà máy thủy điện, NM điện mặt trời trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên và hơn nữa đã có các đơn vị miền Bắc và miền Nam như Cần Đơn, Thác Mơ, Bản Vẽ, Nậm Mu, Nho Quế 3, Xekaman 3, . . . NMĐMT Mỹ Sơn 1,2.

* Từ năm 2017, CPCCEPC đã triển khai thành công công tác đào tạo đội ngũ Sửa chữa điện nóng cấp điện áp 22kV bằng xe và bằng sào cách điện.


CEPC đào tạo công nhân vận hành hotline

Nhìn chung, công tác đào tạo của Trường đã và đang phù hợp với sự phát triển ngày càng nhanh của ngành.