Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVNCPC thực hiện giám sát tại Đảng ủy Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

Sáng ngày 17/4/2023 tại thành phố Hội An (Quảng Nam), Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVNCPC đã làm việc tại Đảng ủy Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung theo kế hoạch thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2024.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Bình Nam, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVNCPC cùng các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy; về phía Đảng bộ CPCCEPC có đồng chí Nguyễn Anh Tuyên – Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong cấp ủy.

Nội dung làm việc tập trung vào việc kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định trong công tác cán bộ , thực hiện nhiệm vụ KTGS và thu, nộp đảng phí của Đảng bộ trong thời gian qua. Đoàn công tác đã nghe các đồng chí đảng ủy viên trình bày tóm tắt Báo cáo Tự kiểm tra về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cán bộ, Báo cáo tự kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ KTGS và thu nộp đảng phí; Báo cáo tự kiểm tra về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 08/QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc kê khai tài sản.

Nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS, trong những năm qua, Đảng ủy CEPC đã lãnh đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn về công tác KTGS và kỷ luật trong Đảng của các cấp Đảng ủy cấp trên. Công tác tự phê bình và phê bình được quan tâm. Tình hình tư tưởng của CBVC ổn định, đảng viên đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vai trò của 02 tổ chức đoàn thể trong công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ đoàn viên trong Nhà trường được phát huy. Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở Đảng: 06/06 chi bộ đạt HTTNV, trong đó có chi bộ Đào tạo-QLKH đạt HTXSNV.

Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy CPCCEPC. Đồng thời hướng dẫn cần hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung các văn bản theo đúng quy chế, quy định của Đảng ủy cấp trên. Đoàn Kiểm tra sẽ tiếp tục trao đổi với Đảng ủy CEPC và hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra trình UBKT Đảng ủy Tổng công ty.