Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Danh sách đăng ký học theo chuyên ngành đào tạo lớp K13CH1: Danh sach dang ky theo hoc chuyen nganh lop k13ch1.pdf
Danh sách đăng ký học theo chuyên ngành đào tạo lớp K13CH2: Danh sach dang ky theo hoc chuyen nganh lop k13ch2.pdf
Danh sách đăng ký học theo chuyên ngành đào tạo lớp K13CH3: Danh sach dang ky theo hoc chuyen nganh lop k13ch3.pdf
Danh sách đăng ký học theo chuyên ngành đào tạo lớp K13CH4: Danh sach dang ky theo hoc chuyen nganh lop k13ch4.pdf
Danh sách đăng ký học theo chuyên ngành đào tạo lớp K13CH5: Danh sach dang ky theo hoc chuyen nganh lop k13ch5.pdf
Kế hoạch giảng dạy hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử khóa 2016- 2019: KE HOACH GIANG DAY HE CAO DANG 2016-2019 (K13C).docx