Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo- Danh sách sinh viên lớp K13CĐCN - Chuyên ngành Điện công nghiệp K13CDCN - Chuyen nganh Dien cong nghiep
- Danh sách sinh viên lớp K13CHTĐ1 - Chuyên ngành Hệ thống điện K13CHTD1 - Chuyen nganh He thong dien
- Danh sách sinh viên lớp K13CHTĐ2 - Chuyên ngành Hệ thống điện K13CHTD2 - Chuyen nganh He thong dien
- Danh sách sinh viên lớp K13CHTĐ3 - Chuyên ngành Hệ thống điện K13CHTD3_- Chuyen nganh He thong dien
- Danh sách sinh viên lớp K13CHTĐ4 - Chuyên ngành Hệ thống điện K13CHTD4 - Chuyen nganh He thong dien
- Danh sách sinh viên K13C chưa đăng ký chuyên ngành đào tạo Danh sach sinh vien k13c chua dang ky chuyen nganh dao tao