Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đối với HSSV

  1. Thời gian: Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 17/02/2019

  2. Nhà trường yêu cầu:

  • Các lớp họp lớp đánh giá kết quả học tập, rèn luyện,...

  • HSSV tham gia thực hiện kế hoạch tổng vệ sinh toàn trường theo thông báo đã ban hành.

  • HSSV chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương và tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

  • HSSV chuẩn bị các khoản tiền nộp về học phí, lệ phí KTX

  • Sau thời gian nghỉ Tết, HSSV phải đến trường học tập theo đúng TKB đã ban hành.