Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo tuyển dụngDowload phiếu đăng ký và sơ yếu lý lich tại đây:
PL1-Phieu-Dang-Ky-Du-Tuyen
 PL2-So-Yeu-Ly-Lich