Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo tuyển dụngDownload Thông báo tuyển dụng: 2441-KTPC-TB-Tuyen-Dung-Lao-Dong-7-2021.pdf
Download mẫu phiếu đăng ký       :Mau-Phieu-Dang-Ky-Du-Tuyen-Lao-Dong.docx