Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Tin tức


Công đoàn CEPC tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip “Bài tập thể dục” năm 2022 do Công đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, Ban Truyền thông EVN, EVNEIC phối hợp tổ chức.

Cùng với 163 tác phẩm của các đơn vị trong toàn EVN gửi về tham dự, Công đoàn Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung đã thực hiện một video clip dễ thương với bài tập thể dục phổ biến, có tính ứng dụng cao. Nhân dịp chuyến công tác tại Trường, Ông Trần Đình Hà, Chủ tịch Công đoàn EVNCPC đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam trao giải Khuyến khích tương tác cho Công đoàn trường và nhóm các thành viên tham gia video clip.