Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

LIÊN KẾT NHANH

Tin tức

CPCCEPC: Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, ATĐ năm 2021 cho cán bộ, nhân viên EVNCPC

Ngày 21/9/2021, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung đã phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 227 CBCNV và an toàn điện (ATĐ) cho 88 CBCNV cơ quan Tổng công ty bằng hình thức trực tuyến.

Chi tiết

CPCCEPC tổ chức khóa đào tạo trực tuyến các chuyên đề kỹ thuật năm 2021

Thực hiện công văn số 5037/EVNCPC-TCNS+KT ngày 22/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tổ chức đào tạo các chuyên đề trong công tác quản lý kỹ thuật, ngày 30/06/2021, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) tổ chức khai giảng đào tạo trực tuyến chuyên đề: Tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối cho 45 học viên viên của các đơn vị trong EVNCPC trên nền tảng Google Meet.

Chi tiết

CPCCEPC tổ chức huấn luyện trực tuyến an toàn vệ sinh lao động

Sáng ngày 02/07/2021, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC) tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trực tuyến cho 80 cán bộ công nhân viên thuộc đối tượng nhóm 4 của Công ty Điện lực Gia Lai trên cầu truyền hình của Công ty, máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh sử dụng nền tảng Google Meet.

Chi tiết


CHUYÊN MỤC: AN TOÀN THÔNG TIN

Cảnh báo 5 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

5 lỗ hổng bảo mật trong những sản phẩm Windows Print Spooler, Microsoft Exchange Server và Windows Certificate cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, vừa được Bộ TT&TT cảnh báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.

Chi tiết