Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báoTHÔNG BÁO
V/v tổ chức học lại các học phần thiếu điểm học kỳ 1 (2011-2012)
Dành cho HSSV khoá K7C, K8C, K20T

 

          Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/09/2009 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Điện lực miền Trung v/v ban hành quy chế học lần 2;

          Căn cứ quyết định số 649/QĐ-CĐMT ngày 08/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, thi lại, thi lại tốt nghiệp, học lại học phần, môn học đối với học sinh, sinh viên;

          Trên cơ sở thống kê số lượng học sinh, sinh viên K20T, K7C, K8C thiếu điểm các môn học học kỳ 1 (2011-2012);

          Nay phòng Đào tạo thông báo:

          Các sinh viên thiếu điểm khóa K20T, K7C, K8C nộp lệ phí học lại các môn học thiếu điểm thuộc kỳ 1 năm học 2011-2012 tại phòng Tài Chính - Kế Toán. Đến hết ngày 29/03/2012 (thứ năm) sinh viên nào chưa nộp lệ phí sẽ bị gạch tên khỏi danh sách học lại. Lịch học lại dự kiến bắt đầu học từ ngày 05/04/2012, cụ thể sinh viên xem trên website Trường: http://cdmt.vn.

          Chú ý: Các HS-SV thiếu điểm nhiều môn học chỉ được học tối đa 03 môn, HS-SV phải theo dõi lịch học để nộp lệ phí học lại tránh tình trạng trùng thời khóa biểu giữa các môn.

          Đề nghị các HS-SV nghiêm túc thực hiện.

          Mọi sự chậm trễ Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết ./.

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỌC KỲ 1 (2011-2012)
KHÓA K20T, K7CH-V, K8C

  I. KHÓA K7C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.      

Tiếng anh 2 (K7CH,V)

56

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

 

2.      

CSKTĐ2

134

75

Từ 05/4 đến 30/6/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

1.

2.

3.      

Máy điện 1

35

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

 

4.      

Thiết bị khí cụ điện

115

60

Từ 05/4 đến 15/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

1.

2.

5.      

Vi xử lý

(CH+CV)

71+18

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

1.

2.

6.      

Tư tưởng HCM

27

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

 

7.      

Đo lường điện

34

60

Từ 05/4 đến 15/6/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

 

8.      

Điện kỹ thuật

(K7CV+K8CV)

17+12

30

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

 

9.      

Mạch điện tử 2

26

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

 

10.  

Điện tử công suất

14

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

 

11.  

Lý thuyết mạch 2

35

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

 

 

II. KHÓA K8C:

 

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.      

Toán A1

97

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

1.

2.

2.      

Vật lý

50

60

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

 

3.      

Hoá

30

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

 

4.      

Cơ ứng dụng

86

30

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

1.

2.

5.      

Tin học

23

75

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

 

6.      

Nguyên lý Mac-Lênin 1

29

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

 

7.      

Điện kỹ thuật

(K7CV+K8CV)

17+12

30

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

 

 

III. KHÓA K20T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.      

Pháp luật

32

30

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

 

2.      

Vật liệu

84

30

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

1.

2.

3.      

Chính trị 1

64

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

 

4.      

Anh văn 1

64

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

 

5.      

Vẽ điện

53

45

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

 

6.      

Mạch điện

304

60

Từ 05/4 đến 10/6/2012

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

1.

2.

3.

4.

5.

6.