Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2012-2013 - Khóa K21TH, K8C

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

Căn cứ quyết định số 649/QĐ-CĐMT ngày 08/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, thi lại, thi lại tốt nghiệp, học lại học phần, môn học đối với học sinh, sinh viên;

Trên cơ sở thống kê số lượng HS-SV K21TH, K8C thiếu điểm các môn học học kỳ 1 (2012-2013);

Nay phòng Đào tạo thông báo:

- Các HS-SV đã thi lại các môn học kỳ I (2012-2013) đến phòng Tài chính-Kế toán nộp lệ phí thi lại. Đến hết ngày 31/3/2013 HS-SV nào chưa nộp lệ phí sẽ bị hủy kết quả thi lại.

- Lịch giải quyết học lại ghép: từ 14h00 đến 15h30 các ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần.

- Các HS-SV thiếu điểm khóa K21TH, K8C nộp lệ phí học lại các môn học thiếu điểm thuộc kỳ 1 năm học 2012-2013 tại phòng Tài Chính - Kế Toán. Đến hết ngày 12/3/2013 (thứ ba) HS-SV nào chưa nộp lệ phí sẽ bị gạch tên khỏi danh sách học lại. Lịch học lại dự kiến bắt đầu học từ ngày 18/3/2013, cụ thể sinh viên xem trên website Trường: http://cdmt.vn.

Chú ý: Các HS-SV phải theo dõi lịch học và chỉ được đăng ký học tối đa 02 môn lý thuyết bị thiếu điểm. Mọi khiếu nại về tình trạng trùng thời khóa biểu học và đăng ký học trên 02 môn thiếu điểm, Nhà trường sẽ không giải quyết.

Đề nghị cán bộ lớp thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết.

Đề nghị các HS-SV nghiêm túc thực hiện./.


DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỌC KỲ 1 (2012-2013)

KHÓA K21TH, K8C

(Kèm theo thông báo số: /TB-CĐMT ngày /3/2013)

KHÓA K21TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Chính trị 1

65

30

Từ 18/3 đến 12/4/2013

Từ 13h30

thứ 7+CN

(5 tiết)

1.

Pháp luật

45

30

Từ 18/3 đến 12/4/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

2.

Vật liệu điện

54

30

Từ 18/3 đến 12/4/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

3.

Anh văn 1

57

45

Từ 18/3 đến 26/4/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

4.

Tin học

32

45

Từ 18/3 đến 26/4/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

5.

Mạch điện

106

75

Từ 18/3 đến 17/5/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

KHÓA K8C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Tiếng anh 2 (CH+CV)

125+14

45

Từ 18/3 đến 26/4/2013

Từ 13h30

thứ 7+CN

(5 tiết)

1.

2.

3.

2.

CSKTĐ 2

136

60

Từ 18/3 đến 03/5/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

1.

2.

3.

3.

Thiết bị điện

131

60

Từ 18/3 đến 03/5/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

1.

2.

4.

Tư tưởng HCM

33

45

Từ 18/3 đến 26/4/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

5.

Vi mạch tương tự

40

30

Từ 18/3 đến 12/4/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

6.

Máy điện 2

113

60

Từ 18/3 đến 03/5/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

1.

2.

7.

Mạch điện tử 2

29

45

Từ 18/3 đến 26/4/2013

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

8.

KT xung số

29

75

Từ 18/3 đến 17/5/2013

Từ 7h00

thứ 7+CN

(5 tiết)

9.

Thông tin quang

20

45

Từ 18/3 đến 26/4/2013

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)