Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Nhà trường dự kiến tổ chức thi tốt nghiệp (đợt 2) cho các khóa vào tháng 01/2014. Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả HSSV chưa tốt nghiệp của các khóa K20T, K7C, K6C và hệ nghề do còn thiếu điểm các môn học, phải đăng ký học lại (theo mẫu đính kèm) và nộp về phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 18/11/2013.

Các học sinh-sinh viên thuộc diện trên chú ý theo dõi thông báo nộp học phí và thời khóa biểu học trên website trường: http://cdmt.vn sau ngày 20/11/2013.

Mọi sự chậm trễ so với thời gian nói trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết./.