Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại cho HSSV tạm ngưng học, chưa tốt nghiệp

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

Căn cứ quyết định số 649/QĐ-CĐMT ngày 08/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, thi lại, thi lại tốt nghiệp, học lại học phần, môn học đối với học sinh, sinh viên;

Trên cơ sở thống kê đơn đăng ký học lại của các HS-SV thuộc diện tạm ngưng học khóa K7C, K8C, K9C, K21T, HS-SV chưa tốt nghiệp khóa K6C, K7C, K20T còn thiếu điểm các môn học, nay phòng Đào tạo thông báo:

- Các HS-SV xem dự kiến lịch học lại (kèm theo thông báo này) để đăng ký lịch học phù hợp.

- Các HS-SV nộp lệ phí học lại các môn học thiếu điểm tại phòng Tài Chính - Kế Toán. Đến hết ngày 28/11/2013 (thứ năm) HS-SV nào chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại. Lịch học lại dự kiến bắt đầu học từ ngày 01/12/2013, cụ thể sinh viên xem trên website Trường: http://cdmt.vn.

- Một số môn học do số lượng HSSV đăng ký quá ít nên nhà trường không tổ chức lớp, đề nghị HSSV chủ động xem thời khóa biểu hiện hành của các lớp chính khóa để đăng ký học ghép.

Đề nghị lớp trưởng các lớp thông báo đến toàn thể HSSV lớp mình biết và nghiêm túc thực hiện./.


DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI

(Kèm theo thông báo số: /TB-CĐMT ngày /11/2013)

I. KHÓA K7C, K8C, K9C:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Anh văn 1

12

45

Từ 02/12/2013 đến 05/01/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

2.

Mạch điện 1

12

60

Từ 01/12/2013 đến 11/01/2014

Từ 07h00 thứ 7, CN

(5 tiết)

3.

Nguyên lý Mac-Lênin 2

12

45

Từ 02/12/2013 đến 05/01/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

4.

Máy điện 1

13

45

Từ 02/12/2013 đến 05/01/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

5.

Toán A2

13

45

Từ 01/12/2013 đến 31/12/2013

Từ 13h30 thứ 7, CN

(5 tiết)

6.

Tin học 2

11

45

Từ 02/12/2013 đến 05/01/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

7.

Điện tử cơ bản

5

60

Từ 01/12/2013 đến 11/01/2014

Từ 07h00 thứ 7, CN

(5 tiết)

8.

Toán A1

5

45

Từ 02/12/2013 đến 05/01/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

9.

Vi mạch số

6

45

Từ 02/12/2013 đến 05/01/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

II. KHÓA K20T, K21T:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Đo lường điện

10

45

Từ 02/12/2013 đến 05/01/2014

Từ 18h30 thứ 2,4,6

(3 tiết)

2.

PĐNMĐ2

13

60

Từ 02/12/2013 đến 05/01/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7

(3 tiết)

3.

Thí nghiệm điện tử

6

40h

Từ 01/12/2013 đến 11/01/2014

Từ 07h00 thứ 7, CN

(5 tiết)