Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Đăng ký thi tốt nghiệp lần 2 đối với các HSSV các khóa K22T, K9C

Phòng Đào tạo thông báo các HSSV các khóa K22T, K9C chưa dự thi tốt nghiệp hoặc thi không đạt tốt nghiệp các nội dung sau:

Các HSSV chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp theo dõi thời khóa biểu các khóa đang học tại Nhà trường để đăng ký học ghép học lại các học phần còn thiếu, hoặc làm đơn xin học lại gởi đến phòng Đào tạo trước ngày 05/9/2015 để phòng Đào tạo tổ chức lớp học.

Từ 01/10/2015 đến 05/10/2015 HSSV nộp đơn đăng ký và làm thủ tục thi tốt nghiệp lần 2 tại phòng Đào tạo và phòng Tài chính-Kế toán.

Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp bao gồm:

-Đơn xin dự thi tốt nghiệp (Download mẫu)

-Giấy đề nghị chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận trong thời gian sống và sinh hoạt tại địa phương là người công dân tốt, không vi phạm pháp luật (xác nhận đến thời gian 01/10/2015) (Download mẫu giấy xác nhận)

-Lệ phí thi tốt nghiệp

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 các khóa K22T, K9C dự kiến tổ chức vào các ngày 17,18/10/2015.

Đề nghị các HSSV theo dõi thông tin trên web của trường biết chi tiết để thực hiện./.